Skridt4Skridt tilbyder særlige individuelle forløb, der kan bestilles som særskilt tilbud eller som tilkøb til deltagelse i andre af Skridt4Skridts forløb.

I de særlige individuelle forløb arbejdes der målrettet ud fra fokuspunkter, som er beskrevet i den pågældende borgers plan af den bevilligende sagsbehandler.

Følgende ydelser kan bestilles efter behov:

Individuelle samtaleforløb
Pris: 500 kr/time

Mentorstøtte efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. kapitel 9b, § 31b.
Pris: 400 kr/time

Socialpædagogisk efter Lov om Social Service §85
Pris: 400 kr/time