Skridt4Skridt Intensiv Recovery tilbyder vi en bred vifte af forebyggende og rehabiliterende aktiviteter til borgere, der af forskellige årsager står et psykisk sårbart sted i livet.

De forebyggende og rehabiliterende tilbud tilrettelægges bl.a. ud fra:
• Lov om Aktiv Beskæftigelse, fx Ressourceforløb
• Servicelovens støttemuligheder

Vores tilbudsvifte omfatter:

Skridt4Skridt Intensiv Recovery

Et længerevarende forløb af gennemsnitligt 13 ugers varighed, hvor borgerne gennem fællesvejledning, individuelle samtaler og udadrettede aktiviteter arbejder intensivt med at afklare og bearbejde alle de sider af tilværelsen, der har betydning for oplevelsen af øget livskvalitet, styrket livsmod og handlekraft både på et psykisk, socialt, praktisk, helbredsmæssigt og fagligt niveau. Målet er, at den enkelte borger igennem forløbet igangsætter en forandringsproces, som på kort og lang sigt skaber en mere stabil oplevelse af selvværd og egenidentitet, bedre og mere bæredygtige relationer til sociale netværk og familie, stærkere fysisk form og velvære, bedre overblik over økonomi og håndtering af et selvstændigt hverdagsliv samt større mod på at prøve kræfter med arbejdsliv eller uddannelse.

Pris: kr 2500 pr uge

Målgrupper:
Psykisk sårbare borgere, der kan visiteres til et rehabiliterende aktivitetstilbud i henhold til forskellige lovgrundlag, eksempelvis:

SEL §§§ 79, 85, 104
LAB loven og Aktivloven
Lov om Sygedagpenge
Sundhedsloven, § 119

Læs mere om Skridt4Skridt Intensiv Recovery hér

Skridt4Skridt Åbent værksted

Et vejlednings- og aktivitetstilbud, hvor borgerne har mulighed for at fordybe sig forskellige aktiviteter med sparing og støtte. Åbent Værksted bygger på borgernes egne initiativer og ønsker. Det kan være behov for støtte og sparring i forhold til CV-skrivning, jobsøgning, arbejdsmarkedsrettede samtaler, research på uddannelser, boligsikring, lektiehjælp, eksamensforberedelse etc.

Pris: kr. 400 per værkstedsdag / kr. 1.200 pr. måned ved tilmelding til 4-5 månedlige værkstedsdage.

Målgrupper:
Psykisk og socialt sårbare borgere med behov for et afgrænset støtteforløb eller borgere, der kan kombinere andre Skridt4Skridt forløb med det åbne værkstedstilbud. Det gælder især borgere med mulighed for støtte i henhold til:

SEL §§ 79, 104
LAB loven og Aktivloven

Skridt4Skridt Netværksgrupper

Uformelle sociale grupper, der mødes jævnligt til aktiviteter og arrangementer baseret på klubmedlemmernes egne interesser, idéer og initiativer. Hver netværksklub koordineres af en af centrets faste medarbejdere. Pt. er der mulighed for at tilmelde sig netværksklubben ”Skridt4Skridt FoodClub”, der holder møde alle tirsdage i tidsrummet kl. 16:30-20:00. Klubbens medlemmer planlægger, indkøber og forbereder fælles madlavning og spisning som optakt til andre sociale og faglige aktiviteter.

Pris: kr. 1.200 pr. måned for 4-5 klubarrangementer.

Målgrupper:
Psykisk og socialt sårbare borgere med behov for et afgrænset støtteforløb, der eksempelvis kan kombineres med start på uddannelse, arbejde eller revalidering efter en sygdomsperiode. Det gælder især borgere med mulighed for støtte i henhold til:

SEL §§ 79, 104
LAB loven og Aktivloven

Læs mere om Skridt4Skridt Netværksklub hér

Skridt4Skridt Fod på stressen

Et afklarings- og vejledningstilbud, hvor borgere ramt af stress eller akut belastningssyndrom afklarer de strukturelle, organisatoriske, sociale og personlige faktorer i arbejdslivet, der har medført til stress og sygemelding med følgevirkninger som angst, depression, social isolation, fysisk nedslidning, tab af selvværd og tro på egne kompetencer og ressourcer. Gennem fælles vejledning, gensidig støtte, vandre-og samtaleforløb, fysisk træning og individuelle samtaler opbygger borgerne bæredygtige strategier for et fremtidige hverdags- og arbejdsliv og en fremtid med

Pris: kr. 1.600 pr. uge for 2 ugentlige aktivitetsdage.

Målgrupper:
Stressramte borgere, der enten er sygemeldte, i jobafklaringsforløb eller i risiko for at blive sygemeldte fra deres arbejdsplads, med støttemuligheder i henhold til:

LAB loven og Aktivloven
Lov om Sygedagpenge (tidlig opfølgning)
Sundhedsloven § 119

Læs mere om Skridt4Skridt Fod på Stressen hér

Skridt4Skridt Tematiske ugekurser

Intensive ugeforløb, hvor borgerne har fokus på et afgrænset tema med relevans for borgernes arbejdsliv, uddannelse, sociale relationer og aktive medborgerskab, forebyggelse, helbred, sundhed og fysisk udfoldelse mv.

Pris: kr. 1.200 for et ugeforløb.

Målgrupper:
Ledige borgere i alle aldersgrupper med behov for en intensiv og kortvarig opbygning af viden og håndterbare værktøjer, der på forskellig vis kan styrke borgernes mod og motivation for arbejde, uddannelse og/eller et liv med positive aktiviteter og stabile sociale netværk. Borgerne kan være visiteret ud fra forskellig lovgivning, eksempelvis:

SEL §§ 79, 104
LAB loven og Aktivloven
Sundhedsloven § 119

Læs mere om Skridt4Skridt Tematiske ugekurser hér