Skridt4Skridt Parat til job

er et særligt tilrettelagt ressourceafklaringsforløb for unge dagpengemodtagere. Forløbet har til formål at afklare de unges samlede ressourceprofil og opkvalificere de unge inden for de ressourceområder, der kan styrke deres arbejdsmarkedstilknytning.

Skridt4Skridt Parat til job varer 8 uger og koster kr 8.500 pr kursist. Forløbet er skræddersyet til en målgruppe af unge, som på trods af erhvervsuddannelse (EGU) og eventuel arbejdserfaring har svært ved at få og fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Fælles for dem er, at de er særligt udsatte for udstødning og ofte står bagest i køen til job inden for deres fagområder. Erfaringen er, at unge i denne målgruppe har brug for en afklaringsindsats, der ikke begrænser sig til de faglige kvalifikationer, men afdækker de ressourcer og udfordringer, der kan gemme sig inden for andre livsområder.

Skridt4Skridt Parat til job er ramme om en intensiv afklaringsproces med fokus på alle de ressourcer og udfordringer, der i praksis påvirker de unges arbejdsmarkedsparathed. Forløbet bygger på den erfaring, at en positiv forandring in- den for ét livsområde kan fremme en positiv forandring inden for andre livsområder. Men omvendt kan udfordringer og barrierer inden for ét livsområde have en negativt effekt for alle andre livsområder. Derfor er det vigtigt at afdække og bearbejde de forhold, som kan stå i vejen for at få fodfæste på en arbejdsplads, der matcher deres faglige kvalifikationer og motivation. Det sker via 6 ressourceområder:

 • Den personlige ressourceafklaring – at styrke en positiv selvopfattelse med mod på nye jobmæssige udfordringer
 • Den praktiske ressourceafklaring – at skabe ro og balance i et hverdagsliv med både arbejde og fritid
 • Den sociale ressourceafklaring – at finde støtte i trygge relationer og positive netværk
 • Den sundhedsmæssige ressourceafklaring – at styrke helbredet gennem kropstræning, vandring og sund ernæring
 • Den faglige ressourceafklaring – at afdække kvalifikationer og kompetencer i lyset af den samlede ressourceprofil
 • Den kommunikative ressourceafklaring – at træne kommunikationsteknik og skrive cv ́er ud fra den samlede profil
  Inden for alle ressourceområder arbejder vi med spørgsmålene:
 • Hvilke udfordringer påvirker min jobsituation og mine jobmuligheder?
 • Hvilke ressourcer kan jeg nyttiggøre til at forbedre min jobsituation og mine jobmuligheder?
 • Hvad kan jeg gøre for at forbedre min jobsituation og mine jobmuligheder på kort og længere sigt?
 • Hvordan kan jeg beskrive og præsentere min samlede ressourceprofil?

Skridt4Skridt Parat til job bygger på den såkaldte Skridt4Skridt Model – klik her, hvor vi blandt andet arbejder ud fra følgende metoder:

 • Vekselvirkning mellem fælles vejledning og individuelle samtaler
 • Fælles vejledning med afklaringsøvelser, refleksion og individuelle hjemmeopgaver
 • Individuel progressions- og handlingsplan med konkrete, individuelle delmål
 • Vekselvirkning mellem praktiske, kreative og teoretiske metoder til ressourceafklaring og opkvalificering
 • Ekstra tilbud om Åbent Værksted med temaundervisning og vejledning i fællesskab med andre kursister i centret.