Skridt4Skridt er etableret af et lokalt partnerskab i Helsingør Kommune. Vi er 4 private virksomheder, som alle har mangeårig erfaring inden for den samlede indsats over for udsatte og sårbare målgrupper. Vi er:

Chaplin
Bo, Beskæftigelse & Uddannelse
v/ Jan Ryberg
Chaplin er en socialøkonomisk virksomhed i Nordsjælland som siden 2003 har tilbudt botræning, beskæftigelse og uddannelse til mennesker på særlige vilkår.
Chaplin arbejder hver dag på at sikre meningsfuldt arbejde, hjemmelige botilbud, samt dannende og kompetencegivende uddannelser.
Udover botilbud, beskæftigelse og STU tilbyder Chaplin blandt andet arbejdsprøvning og praktikforløb, job- og funktionstilpasset opkvalificering
samt færdigheds- og ressourceafklaring.

Kontaktoplysninger:
Telefon: +45 40545658
Email: jan@skridt4skridt.dk
www: www.chaplin.as


mhtconsult ApS
v/ Margit Helle Thomsen
mhtconsult har speciale i projektledelse, processtyring og fundraising, organisering af tværfagligt samarbejde, evaluering og progressionsmåling samt afklaringsmetodik, undervisningsbaseret vejledning, pædagogisk-didaktisk metodeudvikling og metodedokumentation.

Kontaktoplysninger:
Telefon: +45 51204858
Email:margit@skridt4skridt.dk
www: www.mhtconsult.dk


Kaaber&Kaastrup

v/ Susanne Kaastrup
Susanne Kaastrup fra Kaaber&Kaastrup har speciale i ressourceafklaring, samspil mellem socialpsykiatriske, narrative og beskæftigelsesfremmende metoder og har indgående erfaring med programmets målgrupper fra mangeårig praksis med individuelle og kollektive samtaleforløb og vejledningsforløb samt supervision og undervisning af professionelle medarbejdere i kommuner og institutioner omkring recovery metoder og den narrative tilgang til målgruppen.

Kontaktoplysninger:
Telefon: +45 20878070
Email: susanne@skridt4skridt.dk
www: www.kaaberkaastrup.dk


Mentor&Job
v/ Martin Schrøder-Jakobsen
Mentor & Job har speciale i afklaringsforløb for både unge og voksne med psykisk sårbarhed samt speciale i mentorrekruttering og mentormatchning lokalt i Helsingørområdet såvel som i andre hovedstadskommuner.

Kontaktoplysninger:

Telefon: +45 30496620
Email: martin@skridt4skridt.dk
www: www.mentorogjob.dk