Skridt4skridt Få Fod på Stressen

Skridt4skridt Få Fod på Stressen er et forløb for mennesker, der er ramt af stress eller akut belastningssyndrom.

Skridt4skridt Få Fod på Stressen er tilrettelagt dels som et gruppebaseret vejlednings- og vandresamtaleforløb 2 dage om ugen – tirsdag og torsdag – fra 10 til 14 og dels som et samtaleforløb individuelt eller i mindre grupper.

Skridt4skridt Få Fod på Stressen foregår dels i vores lyse og rummelige lokaler i hjertet af Helsingør, 5 minutters gang fra Helsingør station og dels i den smukke nordsjællandske natur.

Hvem er målgruppen

Skridt4skridt Få Fod på Stressen henvender sig til dig, som er ramt af stress eller akut belastningssyndrom eventuelt med følgeeffekter som angst og depression og som heraf:

 • Er på sygedagpenge eller
 • Er i afklaringsforløb på ressourceforløbsydelse efter sygedagpengeperiode eller
 • Er i job med risiko for sygemelding

Hvad er målet med forløbet

Målet er at skabe rammer for, at mennesker der har erfaringer med stress og belastningssyndrom, kan stå sammen om at afdække, hvad der har forårsaget, at kroppen reagerer med stress.
Målet er, at bryde den isolation som stress kan medføre, fordi stress ofte bliver gjort til et individuelt anliggende. Vi vil have fokus på de faktuelle, kulturelle og relationelle faktorer, som stressen er en respons på.
Målet er, at deltagelse i det gruppebaserede vejledningsforløb og/eller i vandresamtaleforløbet på kort og længere sigt resulterer i:

 • En større forståelse af hvad stressen er en pause fra
 • At du i højere grad at får øje på hvilke personlige og faglige værdier, som er i spil og som arbejdslivet eller hverdagslivet har afskåret dig fra at efterleve
 • At du – sammen med andre – får blik for hvilke ideer og normer hos os selv og i vores kultur, som står i vejen for eller støtter op om, at vi lever det arbejdsliv/hverdagsliv vi ønsker?
 • Konkrete færdigheder og værktøjer til at håndtere vanskelige situationer, konflikter og reaktionsmønstre
 • Bedre håndtering af stressen og dens effekter
 • Erfaring med, at du ikke står alene og at ressourcer kan hentes i egen viden og kunnen men også blandt andet og andre uden for én selv
 • Styrket handlekraft i forhold til igen at få et godt nok greb om tilværelsen
 • Bedre fysisk form og erfaring med at vandring, naturen, lys og luft giver plads til friere tanker

Samlet set er det målet, at du gennem forløbet opnår et bedre kendskab til, hvad der skaber trivsel for dig i både hverdags- og arbejdslivet og at du finder en balance mellem dine værdier og de vilkår jobbet eller din livssituation byder på.
Arbejdsmæssigt betyder det, at du kan fastholde dit job, vende tilbage til det job du er sygemeldt fra eller at du finder nye jobmuligheder.

Hvad indeholder forløbet

Skridt4skridt Få Fod på Stressen indeholder:

 • Tirsdag 10 til 14: Gruppebaseret vejledning
 • Torsdag 10 til 14: Vandring
 • Samtaleforløb / vandresamtaler

Du kan vælge, hvor længe du vil deltage og om du vil deltage i hele eller dele af forløbet.
Endvidere har du mulighed for at deltage i Skridt4Skridts øvrige åbne tilbud.
Tirsdagens vejledning er struktureret ud fra Skridt4Skridts 5 gennemgående programtemaer, der hænger snævert sammen og samlet dækker hele livssituationen:

Hvilke metoder er i spil

Vi kombinerer praktiske, kreative og teoretiske metoder og værktøjer, der også indbefatter aktiviteter uden for lokalerne. Vores grundmetode består i at veksle mellem individuelle og fælles aktiviteter ud fra princippet om den undervisningsbaserede vejledning. Temaoplæg, vandring og vandresamtaler indgår som centrale elementer i forløbet.
Fællesskabet betragtes som en væsentlig støttende ressource, idet der i fællesskabet er et ”ocean af viden”, erfaringer, håb og bestræbelser ift. at håndtere stressen og de medfølgende svære følelser og tilstande; en videnspulje som alle både kan opleve at kunne tilføre noget til og at kunne hente inspiration fra. Samtidig inspirerer og støtter I hinanden i det fælles vejledningsforløb gennem at afklare og reflektere over vigtige udfordringer inden for de 5 programtemaer.
Som kursist vil du have adgang til individuelle samtaler.

Hvad koster det og hvordan kommer jeg med

Visitationen sker på grundlag af en indledende og afklarende samtale. Hér vurderer du i samråd med vores projektleder og evt. sagsbehandler eller anden kontaktperson, om Skridt4skridt Få Fod på Stressen er et relevant tilbud for dig. Endvidere aftales det i hvor stort omfang, du ønsker at deltage.

Hvor får jeg mere at vide

Du er meget velkommen til at kontakte os:
Tlf: 25 75 45 22/ 20 87 80 70 · Mail: post@skridt4skridt.dk

Skridt4Skridt er støttet økonomisk af: