Inden for Skridt4Skridt Arbejdsmarked tilbyder vi uddannelses- og beskæftigelsesforberedende afklarings- og vejledningsforløb til socialt og psykisk sårbare borgere, der af forskellige årsager har svært ved at få og fastholde fodfæste i uddannelse og arbejdsliv. Det kan både være unge og voksne borgere med forskellige erfaringer i forhold til job og uddannelse. De uddannelses- og beskæftigelsesforberedende tilbud retter sig primært mod rammerne i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og Lov om Aktiv Socialpolitik (Aktivloven) samt i nogle tilfælde Lov om Integration (Integrationsloven). Vores tilbud omfatter:

Skridt4Skridt Parat til job

Skridt4Skridt Parat til job er et særligt tilrettelagt ressourceafklaringsforløb for unge dagpengemodtagere. Forløbet har til formål at afklare de unges samlede ressourceprofil og opkvalificere de unge inden for de ressourceområder, der kan styrke deres arbejdsmarkedstilknytning.

Pris: kr. 8500 for 8 uger

Målgrupper incl lovhenvisninger:
unge, som på trods af erhvervsuddannelse (EGU) og eventuel arbejdserfaring har svært ved at få og fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Fælles for dem er, at de er særligt udsatte for udstødning og ofte står bagest i køen til job inden for deres fagområder.

Læs mere om Skridt4Skridt Parat til Job hér