Skridt4Skridt – Center for Aktivt Medborgerskab er et nyere center for borgere, der af mange forskellige årsager står et sårbart sted i livet. Vi tilbyder en bred vifte af forløb og aktiviteter indenfor tre aktivitetssøljer: Recovery, Integration og Vidensformidling.
Alle tilbud baserer sig på tilgangen, metodikken og værdigrundlaget i den særlige Skridt4Skridt model. Læs mere
Vi arbejder ud fra et helheds- og ressourcesyn og har fokus på alle sider af tilværelsen. Grundtanken er, at en positiv forandring på ét livsområde kan have en positiv virkning på̊ et andet livsområde.
Vi støtter dig i at kortlægge den retning, hvor du kan finde de værdier og aktiviteter, der er betydningsfulde for dit liv. Det gør vi ved at veksle mellem individuelle og kollektive aktiviteter og metoder, hvor individuelle samtaler går hånd i hånd med gruppebaseret vejledning og fælles opgaveløsning.
Hovedmålet for alle centeraktiviteter er at fremme en forandringsproces blandt borgerne, hvor psykisk sårbarhed og social udsathed uanset årsag ikke længere står i vejen for:
En tilværelse med job og uddannelse – på støttede eller ustøttede vilkår.
En tilværelse med stabile, positive og ligeværdige sociale relationer.
Skridt4Skridt
Center for Aktivt Medborgerskab
er udviklet og iværksat af 4 lokale virksomheder i Helsingør, alle med et stort socialt hjerte. Tilsammen har vi mangeårig erfaring inden for de tilgange og metoder, der danner grundlag for centeret.
Læs mere her
Vi glæder os til at fortælle mere om hvad vi kan tilbyde og du er altid velkommen til at kontakte os.
Stengade 51 · 3 sal · 3000 Helsingør · Telefon 25 75 45 22.